ABN - slo

Projektiranje, konstrukcija in inženiring procesne opreme

Design, construction & engineering of process equipment

Проектирование, строительство и инженерные технологического оборудования

ABN je podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo obratov, ki temeljijo na tehnologiji membranske in termične separcije, kar omogoča prehranski, biotehnični in farmacevski industriji aplikacijo novih industrijskih procesev v proizvodnji. ABN uvaja nove postopke za ločevanje, frakcioniranje, prečiščevanje oz. izolacijo vseh molekularnih razredov.

PREBETI VEČ..

ABN vam izdela procesne obrate na ključ. 

Naši usposobljeni strokovnjaki poskrbijo za vse pomembne naloge povezane z načrtovanjem in gradnjo obratov. Zaposleni na ddeleku za procesno tehnologijo razvijejo proizvodne procese, projekti oddelek pa poskrbi za potrebne mehanske rešitve ter pravočasno dostavo celotnega sistema.

PREBERI VEČ..

ABN-jevi zadnji projekti
Velika microfiltracijska enota
• 250 m2 površina filtriranja
• 9 zank
• Enoten sistem transmembranskega tlaka
• Keramične membrane
• 800 kW instalirane moči
• Popolnoma avtomatizirana (PLC in
  SCADA)

PREBERI VEČ..