ABN - slo

Projektiranje, konstrukcija in inženiring procesne opreme

Design, construction & engineering of process equipment

Проектирование, строительство и инженерные технологического оборудования

O PODJETJU

O podjetju

 

 

ABN je podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo obratov, ki temeljijo na tehnologiji membranske in termične separcije, kar omogoča prehranski, biotehnični in farmacevski industriji aplikacijo novih industrijskih procesev v proizvodnji. ABN uvaja nove postopke za ločevanje, frakcioniranje, prečiščevanje oz. izolacijo vseh molekularnih razredov.


ABN vam izdela procesne obrate na ključ. Naši usposobljeni strokovnjaki poskrbijo za vse pomembne naloge povezane z načrtovanjem in gradnjo obratov. Zaposleni na ddeleku za procesno tehnologijo razvijejo proizvodne procese, projekti oddelek pa poskrbi za potrebne mehanske rešitve ter pravočasno dostavo celotnega sistema.